Przemoc psychiczna terapia – Olsztyn

W swojej pracy zawodowej zajmuję się niesieniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Każdy przypadek przemocy w rodzinie to indywidualne zdarzenie, wszystkie jednak łączy poczucie wielkiego bólu doznanego z rąk najbliższych. Towarzyszą temu jednak sprzeczne emocje, w efekcie ofiary nierzadko usprawiedliwiają swoich oprawców, co jeszcze bardziej pogłębia ich cierpienie i uczucie wyobcowania. Zdarza się, że przypadkom przemocy w rodzinie towarzyszą także problemy z substancjami psychoaktywnymi. Ofiary przemocy w rodzinie mogą więc potrzebować wsparcia i pomocy również jako osoby współuzależnione. Jeśli przemoc w rodzinie jest Twoim problemem, skontaktuj się ze mną. Postaram się pomóc.

kobieta na kanapie

Terapia dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej

Obecnie rośnie poziom świadomości społecznej w zakresie rozpoznawania zachowań niebezpiecznych i coraz mniej osób kojarzy przemoc jedynie z zadawaniem fizycznych obrażeń. Coraz większa liczba ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę , że przemoc może przybierać różne formy. Jeśli jesteś więc ofiarą przemocy psychicznej, ale też nękania fizycznego, znajdziesz pomoc na terapii. O ile przemoc fizyczną dość łatwo zdefiniować i wyznaczyć granicę, za którą się zaczyna, o tyle w wypadku przemocy psychicznej jest już znacznie trudniej. Formą przemocy psychicznej jest na przykład ustawiczne podważanie czyjegoś zdania, jego wartości, kompetencji oraz gustu. Innym, bardzo częstym przejawem przemocy są szantaże emocjonalne.

Przedłużające się napięcia, długo trwający stres i upokorzenie mogą prowadzić do spadków nastroju, głębokiego przygnębienia i depresji. W moim gabinecie staram się pomagać również w tej kwestii. Leczenie depresji to jedno z pól moich działań. Jeśli doświadczasz którejś z wymienionych form przemocy psychicznej, możesz potrzebować pomocy w formie terapii. Pozostaję otwarta na Twoje pytania.