Psycholog w Olsztynie – Ewa Duchnowska

Nazywam się Ewa Duchnowska i jestem psychologiem, który swoją praktykę prowadzi w Olsztynie. W jej ramach staram się pomagać możliwie najszerszej grupie pacjentów. Działam jako psychoterapeuta, mediator rodzinny oraz specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadam liczne certyfikaty, w tym certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

fotele w gabinecie

Doświadczenie zawodowe zdobywam od ponad 35 lat. Ten czas pozwolił mi przyjrzeć się pracy z ludźmi z różnych, często zupełnie odmiennych perspektyw. Złożone i wielowymiarowe doświadczenie pozwala mi lepiej rozumieć innych oraz ich problemy. Pracowałam w oświacie, branży reklamowej, Punkcie Interwencji Kryzysowej, Gminnym Ośrodku Wsparcia oraz Dziale Pomocy Rodzinie w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie oraz w Ośrodku Wsparcia w Biskupcu. W każdym z sektorów – szkolnictwie, jednostkach gminnych oraz biznesie – nabyłam umiejętności, które doskonale sprawdzają się w pracy psychologa.

 

Obecnie prowadzę swój gabinet w Olsztynie. Oferuję jego pacjentom psychoterapię grupową i indywidualną oraz spotkania dla rodzin. Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz mediatorem rodzinnym.

Uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, aby stale aktualizować swoją wiedzę dotyczącą nowych metod terapeutycznych. Dzięki temu mogę jeszcze lepiej pomagać, zgłaszającym się do mnie pacjentom.

 

Ukończyłam wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii takich jak:

  • Studium Pomocy Psychologicznej
  • Terapia BSFT w leczeniu uzależnień
  • Praca z parami, rodzinami i grupą
  • Pomaganie osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami jedzenia
  • Podejście SFT w zdrowiu psychicznym
  • Integratywna psychoterapia depresji
  • Związki miłosne – jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem absolwentką Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Moje zainteresowania zawodowe to: kryzysy osobiste i rodzinne, współuzależnienie, problemy w bliskich związkach, lęki, depresje, trudności w komunikacji z ludźmi, problemy wychowawcze, przemoc w rodzinie, problemy emocjonalne.