Psychoterapia indywidualna i terapia dla par w Olsztynie – metody pracy

W moim gabinecie znajdziesz pomoc świadczoną w oparciu o jedną z wymienionych niżej metod. Moim zadaniem jest jak najlepiej zrozumieć trapiące Cię problemy, po czym wybrać metodę, która okaże się najskuteczniejsza w Twoim przypadku. Oferuję sesje psychoterapii dla par oraz indywidualnej, mediacje dla rodzin. Dodatkowo prowadzę też szkolenia oraz zajęcia w grupach psychoedukacyjnych i grupach rozwoju osobistego. Zapraszamy do poznania oferty pomocy psychologa.

psychoterapeuta

Terapia krótkoterminowa BSFT

W swojej pracy opieram się głównie na metodzie BSFT. Brief Solution Focused Therapy, nazywana też terapią krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu, daje Ci narzędzia, dzięki którym wyznaczysz, a następnie zdobędziesz cel, na którym Ci zależy. BSFT została opracowana przez amerykańskich terapeutów Steve'a Shazera i Kim Berg. Jej początki sięgają roku 1978 oraz badań i obserwacji prowadzonych przez naukowców z Mental Research Institute w Palo Alto. Do Polski terapia krótkoterminowa dotarła w roku 1990. Jej podstawę są trzy zasady wyznaczające filozofię centralną:

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej
  2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej, w zamian zrób coś innego
  3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego

Badania naukowe potwierdzają skuteczność metody BSFT oraz pokazują, że terapia krótkoterminowa jest równie skuteczna co terapia długoterminowa. Obecnie jest jedną z najczęściej wybieranych metod terapeutycznych przez klientów. Wpływa na to wiele czynników: czas trwania, skuteczność, czas uzyskania pierwszych efektów oraz finanse. W krótkim czasie jesteś w stanie doświadczyć pozytywnych zmian. BSFT jako terapia krótkoterminowa stara się osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najszybszy sposób.

 

Gestalt

Wykorzystuję w swojej pracy także elementy terapii Gestalt. Metoda ta oparta jest na koncepcji stworzonej przez Fritza Perlsa w latach 60. XX wieku. Perls za główne źródło cierpienia w dorosłym życiu uważał niezaspokojenie potrzeb w okresie dzieciństwa – miłości, akceptacji, szacunku, bezpieczeństwa, głodu emocjonalnego. Przedstawił nasze funkcjonowanie jako cykl, w którym poszczególne fazy muszą się domykać jak figury („Gestalt” w języku niemieckim oznacza kształt/figurę). Nasz dobrostan zapewnia homeostaza, czyli stan równowagi. Aby go osiągnąć, nasze figury muszą być podomykane, bo to właśnie te niedomknięte gestalty sprawiają ból, są źródłem cierpienia. Praca w tej metodzie opiera się głównie na relacji pomiędzy klientem a terapeutą i pogłębianiu samoświadomości klienta.

 

Terapia Systemowa

Z terapii systemowej zaczerpnęłam przede wszystkim „narzędzie”, które wykorzystuje w swojej pracy, czyli genogram. Jest to mapa relacji i powiązań w rodzinie. Taka mapa zastosowana w terapii może zaprowadzić Klienta do bardzo ważnych odkryć. Siła terapeutyczna genogramu jest bowiem ogromna.

 

Terapia CBT

Terapia CBT (Cognitive – Behavioral Therapy), czyli Psychoterapia Poznawczo–Behawioralna stworzona została w latach 60. XX wieku. Jej ojcem możemy nazwać Aarona Becka, amerykańskiego psychiatrę. Metoda ta opiera się głównie na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, przekonań i zachowań. CBT z powodzeniem leczy zaburzenia lękowe i depresyjne. Każdy z nas tworzy indywidualny obraz świata poprzez nadawanie znaczenia rzeczom i sytuacjom, z którymi się spotykamy w życiu. Nadane znaczenie wpływa na to, w jaki sposób my je odczuwamy – jakich doświadczamy emocji, a następnie jakie podejmujemy działania. CBT ma na celu odkrycie, podważenie i przekształcenie negatywnych, niepełnych i niewłaściwych interpretacji. Te interpretacje właśnie, według terapii metodą CBT, stanowią źródło problemów. Poprzez zmianę nieadaptacyjnych myśli oraz błędnych interpretacji możemy zmienić nasze nieprzystosowawcze zachowania.

Moja praca podlega systematycznym ocenom, dzięki czemu możesz mieć pewność, że opieram się jedynie na przebadanych i dobrze sprawdzonych metodach terapii. Wyniki moich działań są regularnie superwizowane u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.