Mediacje rodzinne – Olsztyn

Zdarza się, że spory wybuchające między bliskimi, dochodzą niekiedy do punktu, z którego praktycznie nie ma odwrotu. Wówczas niezbędne mogą się okazać mediacje rodzinne. Wszystkie sprawy, które pomoże załatwić mediator, można oczywiście starać się uporządkować samemu. Warto jednak pamiętać, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, a jeszcze trudniej wznieść się ponad urażone ambicje i doświadczone przykrości. Aby więc nie kierować sprawy od razu do sądu, narażając się na dodatkowy stres i koszty, warto zdać się na mediacje rodzinne. Zapraszamy do poznania oferty psychologa w zakresie pomocy psychologicznejpsychoterapii grupowej.

mediacje rodzinne

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na mediacje rodzinne?

Mediator może pomóc na przykład w ustaleniu zakresu, w jakim ojciec może opiekować się dzieckiem. Może też pomóc w wypracowaniu stanowiska skłóconego rodzeństwa, które walczy o spadek po zmarłych rodzicach. W każdym z powyższych, ale też w wielu innych przypadkach, mediacje rodzinne mogą przynieść pożądany skutek. Czynnikiem, który szczególnie wpływa na powodzenie proponowanych praktyk jest fakt, że mediator to osoba neutralna. Mediator nie „kibicuje” żadnej ze stron, nie feruje wyroków, nie wzbudza poczucia winy. Stara się po prostu doprowadzić do jak najszybszego i skutecznego porozumienia między stronami.

Są jednak okoliczności, w których nawet profesjonalna pomoc zawodowego mediatora nie ma szans powodzenia. Mowa o sytuacjach, gdy w rodzinie dochodzi do długotrwałej przemocy, gdy któraś ze stron jest uzależniona od alkoholu albo narkotyków, gdy któryś z uczestników procesu mediacyjnego cierpi na chorobę psychiczną. Warto pamiętać, że mediacja rodzinna nie powiedzie się również, gdy jedna ze stron konfliktu używa jej celem zdobycia ukrytych informacji.