O mnie

Psycholog w Olsztynie – Ewa Duchnowska

Ewa Duchnowska Psycholog

Nazywam się Ewa Duchnowska. Jestem psychoterapeutą, mediatorem rodzinnym oraz specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Swoje 35-letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w oświacie, reklamie, Punkcie Interwencji Kryzysowej, Gminnym Ośrodku Wsparcia oraz Dziale Pomocy Rodzinie w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Obecnie pracuję jako psycholog, psychoterapeutamediatorOlsztynie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Biskupcu w Ośrodku Wsparcia Rodziny. Prowadzę także prywatną praktykę. W swoim gabinecie w Olsztynie oferuję terapię indywidualną, grupową i rodzin.

 

 

 

Ukończyłam wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii takich jak:

  • Studium Pomocy Psychologicznej
  • Terapia BSFT w leczeniu uzależnień
  • Praca z parami, rodzinami i grupą
  • Pomaganie osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami jedzenia
  • Podejście SFT w zdrowiu psychicznym
  • Integratywna psychoterapia depresji
  • Związki miłosne – jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem absolwentką Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Moje zainteresowania zawodowe to: kryzysy osobiste i rodzinne, współuzależnienie, problemy w bliskich związkach, lęki, depresje, trudności w komunikacji z ludźmi, problemy wychowawcze, przemoc w rodzinie, problemy emocjonalne.