Jak pracuję

Psychoterapia indywidualna i grupowa – metody pracy

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, mediacje rodzinne, terapie par, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia. Metody, które wykorzystuję w swojej pracy, mają zastosowanie w różnych obszarach pomocy psychologicznej, którą oferuję.

Metoda BSFT

Pracuję, opierając się głównie na metodzie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSFT (Brief Solution Focused Therapy). Metoda ta skupia się przede wszystkim na określeniu i osiągnięciu przez klienta celu, na którym mu zależy. Stworzyli ją amerykańscy terapeuci w latach 80. XX wieku – Steve de Shazer i Kim Berg. Do naszego kraju przywędrowała w 1990 roku. Kieruje się ona trzema zasadami stanowiącymi filozofię centralną:

 

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej
  2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej, w zamian zrób coś innego
  3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego

Badania naukowe potwierdzają skuteczność metody BSFT oraz pokazują, że terapia krótkoterminowa jest równie skuteczna co terapia długoterminowa. Obecnie jest jedną z najczęściej wybieranych metod terapeutycznych przez klientów. Wpływa na to wiele czynników: czas trwania, skuteczność, czas uzyskania pierwszych efektów oraz finanse. W krótkim czasie jesteś w stanie doświadczyć pozytywnych zmian. BSFT jako terapia krótkoterminowa stara się osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najszybszy sposób.

Gestalt

Wykorzystuję w swojej pracy także elementy terapii Gestalt. Metoda ta oparta jest na koncepcji stworzonej przez Fritza Perlsa w latach 60. XX wieku. Perls za główne źródło cierpienia w dorosłym życiu uważał niezaspokojenie potrzeb w okresie dzieciństwa – miłości, akceptacji, szacunku, bezpieczeństwa, głodu emocjonalnego. Przedstawił nasze funkcjonowanie jako cykl, w którym poszczególne fazy muszą się domykać jak figury („Gestalt” w języku niemieckim oznacza kształt/figurę). Nasz dobrostan zapewnia homeostaza, czyli stan równowagi. Aby go osiągnąć, nasze figury muszą być podomykane, bo to właśnie te niedomknięte gestalty sprawiają ból, są źródłem cierpienia. Praca w tej metodzie opiera się głównie na relacji pomiędzy klientem a terapeutą i pogłębianiu samoświadomości klienta.

Terapia Systemowa

Z tej metody wykorzystuję głównie „narzędzie” do pracy, jakim jest genogram. Genogram to mapa relacji i powiązań w rodzinie. Taka mapa może w terapii zaprowadzić klienta do bardzo ważnych odkryć. Siła terapeutyczna genogramu jest ogromna.

Terapia CBT

CBT (Cognitive – Behavioral Therapy), czyli Psychoterapia Poznawczo–Behawioralna stworzona została w latach 60. XX wieku. Jej ojcem możemy nazwać Aarona Becka, amerykańskiego psychiatrę. Metoda ta opiera się głównie na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, przekonań i zachowań. CBT z powodzeniem leczy zaburzenia lękowe i depresyjne. Każdy z nas tworzy indywidualny obraz świata poprzez nadawanie znaczenia rzeczom i sytuacjom, z którymi się spotykamy w życiu. Nadane znaczenie wpływa na to, w jaki sposób my je odczuwamy – jakich doświadczamy emocji, a następnie jakie podejmujemy działania. CBT ma na celu odkrycie, podważenie i przekształcenie negatywnych, niepełnych i niewłaściwych interpretacji. Te interpretacje właśnie, według metody CBT, stanowią źródło problemów. Poprzez zmianę nieadaptacyjnych myśli oraz błędnych interpretacji możemy zmienić nasze nieprzystosowawcze zachowania.

Swoją pracę systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.