Objawy nerwicy. Jak właściwie je rozpoznać?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak właściwie rozpoznać objawy nerwicy, należałoby najpierw wyjaśnić specyfikę tej przypadłości. Czym jest nerwica? Otóż, jest to zaburzenie psychiczne, którego podłoże stanowi lęk generujący rozmaite objawy zarówno psychiczne, jak i somatyczne.

 

Dzieje się to jednak za zasadzie sprzężenia zwrotnego. Lęk w zależności od przyczyny wywołuje zamartwianie się, niepokój, natręctwa, obsesje, przymusy lub niepokojące wyobrażeniadrażliwość, napięcie, poirytowanie, chwiejność, problemy z koncentracją, a z kolei te czynniki powodują takie oddziaływanie na ciało, że pojawiają się symptomy somatyczne (czyli fizyczne) np. bezsenność, męczliwość, zaburzenia rytmu serca, trudności w oddychaniu, uderzenia gorąca, zawroty głowy, biegunki, bóle, nadmierne pocenie się czy częstomocz. Z kolei te objawy mogą paradoksalnie powodować nasilenie się objawów natury psychicznej.

 

Rozpoznanie nerwicy w praktyce

Tak jak już wspomnieliśmy o tym wcześniej, najgłębszym źródłem nerwicy jest zakorzeniony lęk. Jeśli więc nerwica objawia się w postaci wyżej wymienionych objawów somatycznych, które nie mają medycznego uzasadnienia, to jest to już pierwszy sygnał, by poszukać pomocy psychologa. Jeśli natomiast nerwica daje sygnały w postaci wyżej wymienionych objawów psychicznych, to rozpoznanie nerwicy jest już nieco łatwiejsze, aczkolwiek też wymaga profesjonalnej diagnozy.

Czasami, gdy choroba ta jest już w zaawansowanej fazie, może ona też przybrać postać zestawu innych symptomów takich jak uczucie smutku, izolacja, apatia, nerwowość, utrata zainteresowań oraz zdolności przeżywania przyjemności czy zadowolenia. Ich pojawienie się wynika zasadniczo z faktu, iż organizm i psychika są już w dużym stopniu podniszczone i wyczerpane walką z lękiem, dlatego przybierają formę nerwicy depresyjnej, gdzie nerwica jest już połączona z depresją, będącą jakoby powikłaniem długotrwałej nerwicy.

Należy także pamiętać, że występują jeszcze różne inne rodzaje nerwicy w zależności od przyczyn lęku będącego jej zaczynem oraz specyfiki i objawów zaburzenia. Wyróżniamy tu między innymi opartą na natręctwach myślowych nerwicę natręctw (przyczyną może tu być np. pojedyncze, negatywne wydarzenie z przeszłości), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (obsesja połączona z silnym przymusem wykonywania pewnych czynności, które mają na celu zapobiegnięcie złym wydarzeniom), nerwica współwystępująca z PTSD (w zespole stresu pourazowego — na skutek traumatycznego wydarzenia, w którym zagrożone było życie lub zdrowie chorego) i w wiele innych. Ważne jest także to, by po rozpoznaniu symptomów świadczących o nerwicy, koniecznie i jak najszybciej zgłosić po profesjonalną pomoc.

kobieta u psychoterapeuty