Najczęstsze przyczyny kryzysów małżeńskich

Choć związek małżeński uznajemy przede wszystkim za receptę na szczęśliwe życie, to nie da się ukryć, że w relacjach z naszymi partnerami pojawiają się też kryzysy. Mniejsze lub większe trudności są nieodłączną częścią wszystkich związków małżeńskich. Każdy z partnerów jest bowiem nieco odmienny i ma co do drugiej osoby inne oczekiwania, w związku z czym w naturalny sposób dochodzi do konfliktów. Nie ma w tym nic dziwnego. To nie pojawianie się kryzysów, lecz sposób radzenia sobie z nimi świadczy o sytuacji danego związku małżeńskiego. Czasem jest wręcz lepiej, aby doszło do bezpośredniego ujawnienia się różnic, niż do duszenia w sobie przez lata wzajemnych urazów. Pierwszym krokiem do tego, żeby poradzić sobie z kryzysem, jest zaś dokładne określenie jego powodów. Może mieć to miejsce na przykład na terapii dla par.

 

Powiązania rodzinne

Jakie są najczęstsze przyczyny kryzysów małżeńskich? Jedną z nich może być nie tyle sam partner, co jego rodzina. Wchodząc z kimś w związek małżeński, łączymy się bowiem nie tylko z jedną osobą, ale także z jej krewnymi. Na tym tle może występować wiele mniejszych i większych różnic. Zarówno tych dotyczących życia codziennego, jak i kwestii światopoglądowych czy wartości. W związku z tym partnerzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, na jak daleko posunięte kompromisy są w stanie pójść, aby przystosować się do określonego środowiska.

 

Urodzenie dziecka

Inne przyczyny kryzysu małżeńskiego mogą mieć związek z dzieckiem. I to zarówno jeśli chodzi o jego przyjście na świat, jak i o jego dalsze wychowanie. Pojawienie się dziecka zupełnie burzy ustalone przyzwyczajenia. Mężczyzna i kobieta muszą się wtedy odnaleźć nie tylko w roli męża i żony, ale także ojca i matki. Para przestaje istnieć sama dla siebie i zaczyna żyć dla swojego potomstwa. W tej sytuacji ważne jest to, aby partnerzy, mimo skupienia jak największej uwagi na dziecku, nie zapominali całkowicie o sobie i swoich potrzebach. Natomiast podczas dorastania dziecka przyczyną kryzysu może być odmienne podejście do kwestii wychowawczych.

 

Obowiązki zawodowe

Dość poważną przyczyną kryzysów w związkach małżeńskich jest także praca. Liczne obowiązki bądź wyjazdy na delegacje mogą uniemożliwiać partnerom głębszy kontakt. Jeśli ktoś z małżonków jest wyjątkowo mocno zaangażowany w swoje życie zawodowe, może na tym tle dochodzić nawet do rozstań. Dlatego ważne jest, aby partnerzy już na początkowym etapie znajomości ustalili między sobą, czy nie przeszkadza im tryb życia wymuszany przez określoną pracę.

kobieta i mężczyzna