Na czym polega przemoc psychiczna?

Przemoc może przybierać różne formy i bez względu na to jaką przyjmuje postać musi być bezwzględnie piętnowana. W ogólnej świadomości przyjęło się postrzegać przemoc, jako akt fizyczny, nadużycie z wykorzystaniem siły mięśni. Taki rodzaj przemocy kojarzy się głównie z biciem czy silnym popychaniem. Naturalnie więc zakłada się niekiedy, że przemocy dopuszczają się jedynie osoby o większej sile fizycznej czy w domyśle – mężczyźni. Nic bardziej mylnego. Dzięki badaniom i obserwacjom osób pracujących z ofiarami przemocy wiemy dziś, że nie tylko osoby pozornie słabe mogą dopuszczać się aktów agresji, w tym oczywiście kobiety. Błędnym jest samo założenie, że przemoc może objawiać się jedynie demonstracja siły mięśni. Bardzo często bowiem, objawia się ona agresją na podłożu psychicznym. 

 

Jakie zachowania mogą być uznane za przemoc psychiczną?

Jak wiemy, przemocy dopuścić mogą się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I tak samo jak agresja nie ma przypisanej płci, tak samo nie ma jednej formy czy miejsca, w której się odbywa. Przemoc psychiczna jest zjawiskiem równie groźnym jak akty agresji fizycznej. Może ona zachodzić w środowisku szkolnym, domu czy w pracy i wtedy mówi się o zjawisku mobbingu. Bez względu na to gdzie, jeśli jest się ofiarą przemocy na jakimkolwiek tle, warto skorzystać z pomocy psychologa.

Częstymi objawami przemocy psychicznej są m.in.:

  • powtarzane wyzwiska;
  • groźby;
  • szantaż emocjonalny i nie tylko;
  • manipulowanie emocjami;
  • częste podnoszenie głosu, mające na celu zaznaczenie przewagi sytuacyjnej;
  • wtórne zaznaczanie niepowodzeń;
  • umniejszanie sukcesów;
  • wymaganie bezrefleksyjnego poddania;
  • sugerowanie, że jest się odpowiedzialnym za emocje i tym samym winnym złego samopoczucia agresora (np. przez nieposłuszeństwo).

Przemoc psychiczna przyjmuje różne formy i przez uwarunkowania kulturowe często mylona jest z normalnym stanem relacji. Warto jednak pamiętać, że niektóre wartości prywatne nie powinny być regulowane, kontrolowane, ani zawłaszczane przez nikogo, nawet członków rodziny i bliskich. 

kobieta siedząca na podłodze