Jak kontrolować zachowania agresywno-przemocowe?

We współczesnym świecie mamy coraz częściej do czynienia z agresją. Działanie ma na celu sprawienie bólu, a przyczyny mogą być różne. Dzielimy ją na psychiczną i fizycznąAgresja psychiczna to działanie przeciw drugiej osobie, jak ubliżanie, ataki dotyczące wyglądu i pochodzenia, szantażowanie czy też narzucanie własnych poglądów, wszystkie te działania powodują obniżenie poczucia własnej wartości. 

Agresja fizyczna jest formą bezpośredniego naruszenia cielesności poprzez bicie, kopanie, niszczenie przedmiotów, ale także nieudzielenie pomocy lub porzucenie kogoś w nieznanej okolicy. Wyróżniamy agresję frustracyjną, która spowodowana jest brakiem realizacji potrzeb na budowanie relacji wzbogacających życie, narastają w związku z tym negatywne emocje. Inną odmianą agresji jest naśladowcza, która jest konsekwencją naśladownictwa osób z otoczenia, postępujących w agresywny sposób, ale również w filmach lub grach komputerowych. Mamy jeszcze trzeci model agresji, który objawia się u dzieci nadpobudliwych, są to procesy chorobowe w układzie nerwowym. Z własną agresja bardzo ciężko jest walczyć w pojedynkę, często musimy nasze zachowanie skonsultować z psychologiem lub psychiatrą. Warto skorzystać z terapii, którą oferuje gabinet psychoterapii Ewy Duchnowskiej. Pozwoli nam odzyskać równowagę psychiczną i emocjonalną. Agresje dzielimy na czynną i bierną. Czynna agresja jest o tyle łatwa do ujawnienia, gdyż nie można jej ukryć. Objawia się krzykiem, oskarżeniami, złośliwością, zalicza się do niej agresja fizyczna. Natomiast bierna to taka, w której chcemy zranić człowieka poprzez próbę manipulacji, dokuczenia drugiej osobie, ale bez otwartego konfliktu. Częstym przykładem jest obrażanie, izolowanie, nie odzywanie się. Agresje kierujemy wobec różnych osób nas otaczających, mogą to być rówieśnicy, nauczyciele rodzice, ale również agresje możemy skierować do siebie.

 

Zachowania przemocowe

Przemoc bardzo często mylona jest z agresją, gdyż nie każda agresja jest przemocą. Niemniej jednak w stosowaniu przemocy mamy do czynienia z działaniami agresywnymi. Agresja to zachowanie emocjonalne związane jest z procesem ewolucji. Zarówno zwierzęta jak i ludzie w momentach zagrożenia stosują działania agresywne. Jednakże ludzie zaczęli stosować do tego ataki słowne, szantaże, wyzwiska, które mają doprowadzić, aby druga osoba zachowywała się tak, jak my sobie zaplanujemy. Przemoc różni się od agresji tym, że w przemocy mamy przewagę jednej strony, czyli sprawcy, a w agresji mamy równowagę sił. Gdy siły są wyrównane, możemy powiedzieć, że jest to sytuacja konfliktowa. W zależności, od rodzaju definiowania danego problemu, będzie zależeć dalsze działanie. W tych przypadkach zawsze potrzebna jest interwencja odpowiednich służb z zewnątrz. Każdy człowiek ma prawo do tych samych praw, własnych zainteresowań, podejmowania pracy oraz wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Jeśli druga strona zabrania nam korzystania z tego poprzez zastraszanie, popychanie lub bicie doprowadza do działań przemocowych. Ofiara przemocy zawsze jest na przegranej pozycji. Przemoc dzielimy na: fizyczną jest to naruszenie nietykalności fizycznej, czyli szturchanie, kopanie, przyduszanie, ciągnięcie za włosy, uszy. Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej, czyli wyzywanie, szantażowanie, czytanie korespondencji, ujawnianie tajemnicPrzemoc seksualna naruszenie intymności zmuszanie do aktywności seksualne wbrew woli partnera, obmacywanie, gwałt. Przemoc ekonomiczna jest to naruszenie obowiązku łożenia na rodzinie, ale również pozbawienie dostępu do kuchni, mieszkania, jak również brak pomocy w chorobie.

agresywny mężczyzna