Jak działają grupy wsparcia i do kogo są adresowane?

Kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas, a by się z nim uporać często zwracamy się do rodziny, przyjaciół czy partnerów. Niekiedy jednak takie wsparcie nie wystarcza i warto poprosić o wsparcie specjalistów. Zdarza się, że bardziej efektywna będzie praca z osobami o zbliżonych trudnościach i wtedy terapeuci zalecają uczęszczanie na spotkania grup wsparcia. Wypowiedzenie na głos swoich rozterek, problemów i przeanalizowanie sytuacji, z jakimi się mierzymy może już samo w sobie stanowić pomoc, szczególnie, gdy zostaną one obdarowane komentarzami osób postronnych, które mogą się utożsamić z problemami, które nas dotyczą. Spotkania grup wsparcia mogą być prowadzone przez jednego lub kilku terapeutów, co pozwala na płynny przebieg całego spotkania przy jednoczesnym oddaniu grupowiczom swobody wypowiedzi i ekspresji emocji, lub nie mieć żadnej osoby prowadzącej i mowa wtedy o grupach samopomocowych.

 

Grupy wsparcia mają nieocenioną wartość terapeutyczną

Zarówno samopomocowe, jak i profesjonalne grupy wsparcia opierają się na akceptacji, wsparciu i szacunku, a to wszystko składa się razem na bezpieczeństwo. To stwarza doskonałe warunku do przepracowania trudności i emocji, z którymi sobie nie radzimy, a te są zazwyczaj zbliżone do siebie wśród uczestników. Członkami grup wsparcia mogą być ofiary podobnych zachowań agresywnych, osoby doświadczające podobnych traum czy takie, które zmagają się z podobnymi trudnościami emocjonalnymi. Mogą to być więc np. ofiary przemocy domowej, rodzice, których spotkała śmierć dziecka, dorosłe dzieci alkoholików czy osoby doświadczające przeszkody w relacjach interpersonalnych. Spotkania takich grup mogą mieć miejsce w takich miejscach jak poradnie i gabinety psychologiczne, poradnie rodzinne, ośrodki terapii uzależnień, szpitale psychiatryczne, ale również w świetlicach, ośrodkach kultury czy prywatnych domach jeśli są to grupy samopomocowe. Warto zaznaczyć również, że praca w grupie przebiega intensywniej i jest dużo bardziej dynamiczna, szczególnie, gdy jest nadzorowana przez specjalistę.

grupa wsparcia