Główne założenia Terapii Krótkoterminowej BSFT Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Brief Solution Focused Therapy (w skrócie BSFT), czyli po polsku Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu to podejście psychoterapeutyczne, które zostało stworzone w 1978 roku, a w Polsce znane jest szerszej grupie osób od 1990 roku. Model ten ciągle się rozwija, jednak jego podstawowe założenia pozostają niezmiennie nakierowane na zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostek. Jakie są więc główne wskazania Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu? I dlaczego cieszy się ona tak dużą popularnością? Na te i inne pytana odpowiadamy w naszym artykule.

 

Główne założenia BSFT

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu – zgodnie ze swoją nazwą – cechuje się krótkoterminowością, a jednocześnie pozytywnym ujęciem. Co to oznacza? Chodzi przede wszystkim o to, że metoda ta zakłada indywidualne podejście do każdego pacjenta. M.in. ze względu na to, terapeuci często modyfikują utarte schematy, tak by brały one pod uwagę zależności kulturowe i społeczne danej osoby. Podstawą terapii jest także nowatorskie podejście do problemów: nie należy koncentrować się na samej przeszkodzie, ale patrzeć z szerszej perspektywy, wyjść poza schemat.

Główne założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu to m.in.:

  • założenie, że niezależnie od tego, jaka jest nasza sytuacja życiowa, wszyscy posiadamy mocne strony, które umożliwiają nam walkę o lepsze jutro,  
  • podejście mówiące o tym, że to sam klient powinien wyznaczać sobie cele i samodzielnie oceniać dokonywane postępy; to klient decyduje też, kiedy terapia może być uznana za zakończoną,  
  • terapeuta ma za zadanie współpracować z klientem przy poszukiwaniu rozwiązania, które można będzie wdrożyć w życie,
  • terapeuta nie może kategoryzować i oceniać, ani skupiać się na wadach, czy słabych stronach klienta,  
  • co ważne, analiza i definiowanie samego problemu nie są ważne; kluczem do sukcesu jest szukanie efektywnego rozwiązania (przy czym nie musi ono być bezpośrednio związane z problemami),
  • czas trwania terapii nie jest ściśle określony, jednak powinien on być jak najkrótszy.

Dodatkowo terapię tą możemy określić, jako swoistą filozofię, której główne założenia to: „Jeśli coś działa, rób tego więcej.”, „Jeśli coś nie działa, rób coś innego.”, a także „Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.”

 

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu – o czym warto wiedzieć?

Co jeszcze warto wiedzieć na temat terapii BSFT? Należy podkreślić przede wszystkim konieczność dobrej współpracy na linii terapeuta – klient. Prowadzący terapię musi zaakceptować sposób patrzenia drugiej osoby na życie. Musi też podchodzić do omawianych tematów obiektywnie. Osoba korzystająca z terapii powinna natomiast wykazywać chęć do aktywnego działania i szukania rozwiązań. Kluczem jest przecież nie tyle określenie problemów, ile poszukiwanie efektywnych metod poprawy jakości życia.

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim dlatego, że jest prosta i dobrze rozplanowana. Skupia się na teraźniejszość i przyszłości, czyli na tym, co można zmienić. Oczywiście określenie kontekstu, czyli przeszłości danej osoby także ma duże znaczenie. Chodzi jednak o możliwość pogłębienia analizy rozwiązań, a nie o samo rozważanie minionych wydarzeń. 

Cele, które wyznacza sobie klient powinny być:

  • ważne tak, by realizująca je osoba widziała korzystne zmiany,
  • łatwo osiągalne, tak by osoba zmieniająca swoje życie nie poczuła się zniechęcona,
  • konkretne i szczegółowe, tak by efektywność terapii utrzymywała się na wysokim poziomie,
  • realistyczne, tak by ich osiągnięcie nie przytłaczało i rzeczywiście wpływało na poprawę życia.  

Skuteczność metody BSFt została potwierdzona przez badania naukowe, które pokazują, że jest ona równie skuteczna jak terapia długoterminowa. Obecnie jest jedną z najczęściej wybieranych metod terapeutycznych przez klientów. Wpływa na to wiele czynników: czas trwania, skuteczność, czas uzyskania pierwszych efektów oraz finanse.

mężczyzna na terapii