Dlaczego ofiary przemocy domowej często bronią swoich oprawców?

Około 75% osób, które doświadczyły w przeszłości bądź doświadczają teraz przemocy w domu, to kobiety. W wielu przypadkach dramat rozgrywa się w czterech ścianach, osoby z otoczenia, nawet tego najbliższego, nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. Gdy dojdzie do przemocy, ofiara często pozostaje nadal w relacji z oprawcą, nie próbując zmienić swojej sytuacji.

W momencie odkrycia przez innych tego problemu ofiara nieraz broni swojego oprawcy, niejednokrotnie biorąc winę za jego zachowanie na siebie. Wiele osób nie rozumie takiego postępowania, mówiąc, że oni w takiej sytuacji już dawno spakowaliby siebie i dzieci i zostawiliby oprawcę lub że poinformowaliby o tym odpowiednie służby. Jednak w momencie wystąpienia takiej sytuacji, pokrzywdzona osoba zachowuje się zupełnie inaczej. Dlaczego?

Najczęściej ofiara po prostu boi się o swoje życie. Obwinia siebie, swoje działania o prowokowanie oprawcy do takiego zachowania. Oprawcy zazwyczaj są świetnymi manipulatorami, potrafią wmówić ofierze, że agresja jest karą za jej złe zachowanie. Kolejnym powodem, dla którego ofiara broni swojego oprawcy, jest poczucie bezpieczeństwa w znanej sytuacji. Brzmi to niewiarygodnie, jednak osoby żyjące w przemocowym związku bądź w rodzinie, w której występuje przemoc, mają przesuniętą granicę odporności na ból fizyczny i psychiczny. Osoba krzywdzona uczy się, że jej potrzeby nie są ważne, a aby przetrwać należy dostosować się do panującej sytuacji. W tym momencie często pojawia się bezradność. Kobieta będąca ofiarą przemocy bardziej boi się tego, że sama sobie nie poradzi, niż tego, że partner znowu zrobi jej krzywdę.

 

Jak pomóc ofierze przemocy domowej?

Osoba będąca ofiarą przemocy domowej ma obniżone poczucie własnej wartości, często jest zastraszona. Wymaga troski i wsparcia na każdym etapie rozstawania się z oprawcą. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie stałej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy, aby w odpowiednim dla siebie tempie ofiara odbudowała swoje poczucie wartości i odzyskała spokój ducha. Ważne jest zapewnienie osobie poszkodowanej miejsca, w którym będzie czuć się bezpiecznie. Częste słowa otuchy i oferowanie pomocy przy rozpoczęciu nowego życia są bardzo potrzebne osobie po przejściach. Wsparcie finansowe, a także pomoc w opiece nad dziećmi również pozwoli stanąć na nogi ofierze przemocy. Warto znaleźć jakieś zajęcia, które chociaż na chwilę pozwolą oderwać myśli osoby pokrzywdzonej od jej problemów.

smutna kobieta