Przemoc w rodzinie

Moja praca obejmuje pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Poradzenie sobie z naturalnymi w takiej sytuacji sprzecznymi emocjami wynikającymi z doznanej od bliskiej osoby krzywdy oraz z obawami, lękami i wątpliwościami może być trudne bez specjalistycznego wsparcia udzielonego przez psychologa. Do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie. W niektórych wypadkach ofiarom przemocy w rodzinie wystarczy doraźna pomoc, ale czasem konieczne jest też uczestnictwo w sesjach terapeutycznych i dłuższa praca z psychologiem. Wszystkim moim Pacjentom zapewniam wsparcie emocjonalne. Pomagam ofiarom przemocy w rodzinie odbudować poczucie własnej wartości i godności oraz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Każdego Pacjenta słucham uważnie, z empatią i zaangażowaniem w jego problemy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące stosowanych przeze mnie metod pracy z ofiarami przemocy w rodzinie, zapraszam do kontaktu.