Blog

Główne założenia Terapii Krótkoterminowej BSFT Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Główne założenia Terapii Krótkoterminowej BSFT Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Brief Solution Focused Therapy (w skrócie BSFT), czyli po polsku Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu to podejście psychoterapeutyczne, które zostało stworzone w 1978 roku, a w Polsce znane jest szerszej grupie osób od 1990 roku. Model ten ciągle się rozwija, jednak jego podstawowe założenia pozostają niezmiennie nakierowane na zaspokajanie

Jak nauczyć się panować nad własnymi lękami?

Jak nauczyć się panować nad własnymi lękami?

Strach znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie. Może pojawiać się w odpowiedzi na różne sytuacje, które dotyczą nowych wyzwań czy też wykraczania poza strefę własnego komfortu. Niekiedy jednak lęk nie jest reakcją na konkretne zdarzenie, tylko towarzyszy człowiekowi niezależnie od wystąpienia sytuacji stresowej. Jego nieuzasadnione pojawienie się może być

Dlaczego ofiary przemocy domowej często bronią swoich oprawców?

Dlaczego ofiary przemocy domowej często bronią swoich oprawców?

Około 75% osób, które doświadczyły w przeszłości bądź doświadczają teraz przemocy w domu, to kobiety. W wielu przypadkach dramat rozgrywa się w czterech ścianach, osoby z otoczenia, nawet tego najbliższego, nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. Gdy dojdzie do przemocy, ofiara często pozostaje nadal w relacji z oprawcą, nie próbując zmienić

Jak kontrolować zachowania agresywno-przemocowe?

Jak kontrolować zachowania agresywno-przemocowe?

We współczesnym świecie mamy coraz częściej do czynienia z agresją. Działanie ma na celu sprawienie bólu, a przyczyny mogą być różne. Dzielimy ją na psychiczną i fizyczną. Agresja psychiczna to działanie przeciw drugiej osobie, jak ubliżanie, ataki dotyczące wyglądu i pochodzenia, szantażowanie czy też narzucanie własnych poglądów, wszystkie te działania powodują